برچسب: گفتمان

اﺣﻤﺪﻱﻧﮋاﺩ در شهرستان ملارد:

رئیس جمهور دولت دهم گفت : افرادی که ثروت دیگران را با برنامه‌های استعماری و خودخواهانه غارت و فقر را به آنها تحمیل کرده‌‌اند، عزت جامعه بشری را نشانه گرفته‌اند.