برچسب: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرقدس گفت: به مناسبت هفته ملی کودک، عضویت رایگان از کودکان و نوجوانان انجام می شود. فعالیت های هنری کودکان و نوجوانان در ۶ ماه ابتدایی سال، به نمایش گذاشته شده است.