چهار شنبه بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
زردی من از تو، سرخی تو از من ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

زردی من از تو، سرخی تو از من

جشن چهار شنبه سوری جشنی است که درشب چهارشنبه آخر سال برگزار می شود و از دوواژه مرک (چهارشنبه،سوری) ساخته شده است،واژه ابتده نام یکی از روز های هفته می باشد و واژه دوم به معنای سرخ است که از دیر باز در فرهنگ و سنت ایرانیان این جشن برقرار بوده است.