برچسب: پسماند

در جلسه مدیریت پسماند شفت مطرح شد؛

شفت-جلسه مدیریت پسماند شفت درحالی برگزار شد که مسئولان با اشاره به وضعیت نامطلوب پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در این شهرستان ، فرهنگ سازی را حلقه گمشده در این حوزه اعلام کردند.

قدس خبر بررسی کرد؛

چندی پیش یکی از مسئولان شهر قدس بر لزوم تفکیک زباله از مبدأ در این شهرستان تأکید کرد که لازم است بگوییم نخبه سازنده دستگاه تفکیک زباله شهری در داخل خودرو حمل زباله جوانی است که فرزند شهر قدس است.