برچسب: پزشکان

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی:

طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.

توسط پزشکان متخصص بسیج جامعه پزشکان و استید دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد:

ویزیت رایگان شهروندان توسط پزشکان متخصص بسیج جامعه پزشکان و استید دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب طرح همیاران فاطمی در پایگاه طاهره واقع در میدان ۹ دی شهرستان قدس انجام شد.