برچسب: پدافند غیر عامل

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه اکنون هم به نوعی جنگ علیه کشور ما وجود دارد، افزود: در جنگ سایبری نمی توانیم صلح را تعریف کنیم و در حوزه اقتصادی هم در حال جنگ هستیم و دشمن علیه اقتصاد ما آرایش جنگی گرفته و موضوع کاملاً جدی است.