برچسب: پتانسیل

قدس خبر بررسی کرد؛

چندی پیش یکی از مسئولان شهر قدس بر لزوم تفکیک زباله از مبدأ در این شهرستان تأکید کرد که لازم است بگوییم نخبه سازنده دستگاه تفکیک زباله شهری در داخل خودرو حمل زباله جوانی است که فرزند شهر قدس است.