برچسب: هنرمند

هنرمند جوان شهرقدسی؛

فریبا آذری، طراح و نقاش جوان شهرقدسی در مدت ۴ سال از شروع کارهای هنری خود، توانسته هنرجویان زیادی از سنین مختلف جذب کند. او مهمترین عامل در موفقیت و پایبندی در کارش را علاقه فراوان می داند و معتقد است یک هنرمند تا پایان عمر کاری خود یک هنرجو باقی می ماند زیرا کار هنر بسیار گسترده و وسیع است و تمامی ندارد.