هفته کودک بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
آثار هنری کودکان در هفته ملی کودک به نمایش درآمد ۱۹ مهر ۱۳۹۷

آثار هنری کودکان در هفته ملی کودک به نمایش درآمد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرقدس گفت: به مناسبت هفته ملی کودک، عضویت رایگان از کودکان و نوجوانان انجام می شود. فعالیت های هنری کودکان و نوجوانان در ۶ ماه ابتدایی سال، به نمایش گذاشته شده است.