برچسب: نیروی انتظامی

امام جمعه شهرستان قدس:

ما برای حفظ و ترویج ارزش عفاف و حجاب خون بهای سنگینی را پرداخت کرده ایم و هزینه هایی که زنان و مردان این سرزمین برای این امر از جان و زندگی خود داده اند نباید زیر پا گذاشته شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان قدس:

در پی انتشار خبری مبنی بر شکایت های مردم از حضور و مزاحمت های متکدیان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان قدس از خلأ دستور های قضائی برای برخورد با این مساله خبر داد.

خطری جدی جوانان را تهدید میکند؛

تحقیقات میدانی، صحت گزارش های مردمی مبنی بر عرضه آسان و مستقیم روان گردان ها و داروهای مخدر در عطاری ها را به دور از چشم مسئولان و دستگاه های نظارتی و امنیتی را تایید کرد.