برچسب: نیروی انتظامی شهرستان قدس

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان قدس برگزار می‌کند؛

فرمانده نیروی انتظامی قدس: یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی، فعالیت در امر ترویج عفاف و حجاب در جامعه برابر چارچوب های قانونی و ار طرق مختلف اعم از فعالیت های سلبی و فعالیت های فرهنگی است و این جسات برای ترویج مساله عفاف و حجاب از طریق آموزه های فرهنگی و به صورت تخصصی در جامعه است.

یادداشت/ مطالبه اجتماعی در انتظار پاسخ مسئولان

سایه دردناک متکدیان و کودکان کار به عنوان دو معضل بزرگ اجتماعی بر آسمان و زمین قدس پرده انداخته و امروز مطالبه مردمی در قبال این مسائل، در انتظار پاسخ مسئولان است.