برچسب: نشست خبری

روحانی در نشست خبری؛

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم اعتماد خود به نظام، رهبری و دولت را در ۷ اسفند نشان دادند، گفت: مجلس تابع دولت را نمی‌خواهیم و مجلس تابع دولت نداریم.

رحمانی‌فضلی در نشست خبری:

وزیر کشور با بیان اینکه دلیل نیامدن رفسنجانی به وزارت کشور را نمی‌داند، گفت: وقتی آقای هاشمی در این مسیر بودند به دفتر من گفتند می‌خواهند بیایند که البته تشریف نیاوردند و دلیل نیامدن‌شان را هم نمی‌دانم.