برچسب: مقاومت

سردار رحیم صفوی مطرح کرد: غلبه تفکر مقاومت بر تفکر سازش با آمریکا در دفاع مقدس/ تاکید بر مطالعه زندگی شهید شوشتری

مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: در زمان جنگ هم بسیاری عقیده داشتند که باید با آمریکایی‌ها کنار بیاییم، این تفکر یک تفکر اشتباه بود. تفکر دیگر، ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار حتی به قیمت شهادت بود و ما دیدیم که تفکر دوم جواب داد.