معلم بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
تربیت نسل حال و آینده برعهده معلمان است ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تربیت نسل حال و آینده برعهده معلمان است

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: نقش و جایگاه معلم نقشی بی بدلیل و ممتاز بوده و اساس رشد هر جامعه ای در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برعهده معلمان است.

«آموزش و پرورش» اولویت دهم دولت هم نیست / معلم با حقوق ۶۰۰ هزار تومانی به کیفیت می‌اندیشد؟ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

«آموزش و پرورش» اولویت دهم دولت هم نیست / معلم با حقوق ۶۰۰ هزار تومانی به کیفیت می‌اندیشد؟

یک کارشناس آموزشی گفت: خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی با هدف پُر کردن ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس غیردولتی است، همچنین سهم آموزش‌و‌پروش در برنامه ششم توسعه تقریباً هیچ است.

آمریکا برود همان خلیج‌ خوک‌ها خلیج فارس خانه ما است/طراحی علیه رزمایش‌های دریایی ایران غلط اضافی است/ نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی تربیت شود ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

آمریکا برود همان خلیج‌ خوک‌ها خلیج فارس خانه ما است/طراحی علیه رزمایش‌های دریایی ایران غلط اضافی است/ نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی تربیت شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به طرحی که در کنگره امریکا علیه رزمایشهای دریایی ایران در جریان است، افزودند: امروز دشمنان حرفهایی می‌زنند که بزرگتر از دهانشان است و مثلاً طراحی می‌کنند که «ایران در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد»؛ درحالیکه این سخنان، غلط اضافی است.