برچسب: معلم

آموزش‌وپرورش در برنامه ششم توسعه مغفول ماند/

یک کارشناس آموزشی گفت: خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی با هدف پُر کردن ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس غیردولتی است، همچنین سهم آموزش‌و‌پروش در برنامه ششم توسعه تقریباً هیچ است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به طرحی که در کنگره امریکا علیه رزمایشهای دریایی ایران در جریان است، افزودند: امروز دشمنان حرفهایی می‌زنند که بزرگتر از دهانشان است و مثلاً طراحی می‌کنند که «ایران در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد»؛ درحالیکه این سخنان، غلط اضافی است.