معاون سیاسی فرمانداری قدس بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
اصناف برآمده از مردم شریف هستند ۱۸ مهر ۱۳۹۷

اصناف برآمده از مردم شریف هستند

اینانلو گفت: هدف یادگیری و کمک به امنیت عمومی و اجتماعی کشور و شهرستان قدس است که اگر امنیت نباشد سرمایه گذاری صورت نمی پذیرد.

ارائه خدمات بهتر به سالمندان برنامه ریزی شده است ۱۲ مهر ۱۳۹۷

ارائه خدمات بهتر به سالمندان برنامه ریزی شده است

اینانلو گفت: در راستای تکریم سالمندان، با همکاری دستگاه ها و ادارات شهرستان، “شورای سالمندی” تشکیل شده است.