معاونت فرهنگی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
نشریات دانشجویی باید گره کارها را باز و مشکلات دانشگاه را نشان دهند ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نشریات دانشجویی باید گره کارها را باز و مشکلات دانشگاه را نشان دهند

رضا نصیری با حضور در غرفه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: «آغاز فعالیت رسانه ها به دوره مشروطه برمی‌گردد.