مرکز تخصصی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
حمایت شورای اسلامی شهر از ساخت مرکز تخصصی بیماری های خاص ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حمایت شورای اسلامی شهر از ساخت مرکز تخصصی بیماری های خاص

اعضای شورای اسلامی شهرقدس، طی برگزاری جلسه ای در درمانگاه خیریه همودیالیز امام علی(ع)، مشارکت و حمایت خود را در ساخت مرکز تخصصی بیماری های خاص اعلام کردند.