مراکز عرضه بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
انسان سالم، دام سالم، غذای سالم ۱۵ مهر ۱۳۹۷

انسان سالم، دام سالم، غذای سالم

کاظمی اقدم گفت: بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در منطقه تهدیدی برای سلامت کشور است. اجرای اقدامات سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی جهت حفظ و حراست از سلامت جامعه تاثیر به سزایی دارد.