برچسب: محمد جواد ظریف

در دو مصاحبه جداگانه

وزیر امور خارجه با انتقاد از تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، گفت هدف از این اقدام واشنگتن مسموم کردن فضا علیه ایران است.