برچسب: مالیات

پس از اتاق بازرگانی گیلان؛

شیوه نامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ۵ سال اخیر پس از اعتراض اتاق بازرگانی گیلان صدای اتاق اصفهان را هم درآورد اما سازمان مالیاتی معتقد است عدم شفافیت جرم بوده و باید به قانون عمل کرد

فاکتورفروشان دست به کار شدند؛

دولت در حالی قصد دارد که تعداد مناطق آزاد و ویژه را افزایش دهد که اینبار هشدارها نسبت به فعالیت شرکت‌های صوری و فاکتور فروش در این مناطق برای فرار از پرداخت مالیات جدی شده است.