قصد بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
حرکت عجیب راننده اتوبوس با یک پیرمرد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

حرکت عجیب راننده اتوبوس با یک پیرمرد

وقتی پیرمرد قصد سوار شدن به اتوبوس داشت، راننده در اتوبوس را بست و حرکت کرد؛ غافل از اینکه چتر پیرمرد لای در گیر کرده است و …