برچسب: قزوین

حسین شریعتمداری:

مدیرمسئول روزنامه کیهان در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور که گفته بود “خدا نیامرزد کسانی را که در قلوب مردم یاس و ناامیدی تزریق می‌کنند” گفت: یاس و ناامیدی را دولتمردان به مردم تزریق کرده و می‌کنند؛ نفرین رئیس‌جمهور محترم خدای‌نخواسته دامن‌گیر دولت ایشان می‌شود.