قاچاق دارو بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
۱۱۶ قلم دارو به ارزش یک میلیارد کشف و ضبط شد ۱۵ مهر ۱۳۹۷

۱۱۶ قلم دارو به ارزش یک میلیارد کشف و ضبط شد

یک انبار داروی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کشف و ضبط شد.