برچسب: فیلتر

حسینی:

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: مسئولیت فیلترینگ بر دوش روحانی نیست؛ یعنی دست ایشان روی دکمه بستن فضای مجازی نرفته است؛ جای دیگر که خارج از اختیارات دولت روحانی بوده دستور فیلترینگ را صادر کرده است، اما ایشان باید برای رفع مشکل پیگیری کند.

دادستان کل کشور:

دادستان کل کشور گفت: فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.