فن آوری بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
هدف از یادگیری، توانایی حل مسائل و انسان مفید بودن است ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

هدف از یادگیری، توانایی حل مسائل و انسان مفید بودن است

دکتر فتح الله گفت: تغییر را باید از خود آغاز کنیم و تمام وجود انسان در اندیشه هایش خلاصه می شود و فاصله بین داشتن و نداشتن، خواستن و اراده ماست. دانایی منوط به داشتن فهم و منش بوده و دانش ما باید انسانی، بابصیرت و آگاهی و مفید باشد. 

سابقه نشان داده که آن‌ها به هیچ عنوان دانش فنی را به ما منتقل نمی‌کنند ۲۷ آبان ۱۳۹۵

سابقه نشان داده که آن‌ها به هیچ عنوان دانش فنی را به ما منتقل نمی‌کنند

در قرارداد تندر ۹۰ قرار بود به ما اطلاعات بدهند، سه عدد ساده از “رنو” خواستیم ندادند! به هیچ وجه دانش فنی در قراردادهای اخیر منتقل نخواهد شد