فروریختن بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
وقتی یک قدم با مرگ فاصله داری! ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

وقتی یک قدم با مرگ فاصله داری!

لحظه فرار کارگر ساختمانی در حادثه فروریختن ساختمان را ببینید.