برچسب: فرمانده سپاه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس:

سرهنگ اللهیاری گفت: این مقابله مردم ایران پیام ایستادگی، مقاومت و نتیجه گیری مطلوب را مخابره میکند و بسیاری از کشورها امروز فهمیدند که از راه مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبرین در مقابل دیکتاتور ها میتوان پاسخ گرفت.

در گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی:

فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکیدبر اینکه برخی از کشورهای منطقه‌ای و آل‌سعود به دشمنان آشکار اضافه شدند ، گفت: امروز آمادگی داریم تا قایق‌های متجاوز به خلیج فارس را توقیف کنیم و با بازوان پرتوان نیروی دریایی، ناوهای آمریکایی را به اعماق خلیج فارس بفرستیم.