علوم اجتماعی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
آیا «علوم اجتماعی» حرفی برای رسانه‌های ایرانی دارد؟ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا «علوم اجتماعی» حرفی برای رسانه‌های ایرانی دارد؟

نسبت رسانه‌ها و علوم اجتماعی در ایران، نسبت همواره مبهمی بوده است. در ماه های اخیر اتفاقات جالبی رخ داده است.