برچسب: شهرقدس

فیلم/

گزارش مردمی از کسبه و بازاریان شهرقدس در خصوص نبود برق در ساعتی از روز

امام جمعه موقت شهرقدس:

امام جمعه موقت شهرقدس گفت: اعتکاف برای تقرب یافتن به خداوند متعال است که امیدواریم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم؛ البته یکی از خصوصیات اعتکاف بعد از انقلاب در ایران، این است که حضور جوانان در این مراسم چشم‌گیر است.

امام جمعه شهرقدس:

امام جمعه شهرقدس گفت: یکی از معیارهای زندگی بشر، معاشرت و دید و بازدیدهای صمیمانه و بدور از تکلف است. از این رو متابعت از توصیه های اسلام درمورد مهمان داری و مهمان نوازی دلها را به هم مهربان تر و صفا و با صمیمیت می کند و اقوام و دوستان یکدیگر را می بینند و آشناتر می شوند، روحها شاداب و زندگیها با نشاط می گردند.