برچسب: شهردار قدس

شهردار قدس:

شهردار قدس با تأکید بر ضرورت تجمیع و متمرکز کردن برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها، خواستار تبیین سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی شهرستان برای سال ۹۷ شد.