برچسب: سید حسن نصر الله

سیدحسن نصرالله در سالگرد پیروزی جنگ ۳۳ روزه:

سید حسن نصر الله سخنرانی خود را به مناسبت یازدهمین سالگرد پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ ۳۳ روزه تاکید کرد صهیونیست ها در صورت ورود به لبنان شکستی سخت تر از قبل خواهند خورد.