سلامت روان بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
ارتباط سلامت روان جامعه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مطرح کرد ۱۵ مهر ۱۳۹۷

ارتباط سلامت روان جامعه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مطرح کرد

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیاز به سلامت روان اجتماعی و نگاه همه جانبه‌نگر به مشکلات دارد.