سفارت آمریکا بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
نکبتِ۲۰۱۸ در سرزمین اشغالی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

نکبتِ۲۰۱۸ در سرزمین اشغالی

افتتاح سفارت آمریکا در شهر قدس اشغالی به منزله “نکبة جدیدی” برای مردم فلسطین، عدالت جهانی و قوانین بین‌المللی است.