برچسب: سرهنگ فلاحی

سرهنگ فلاحی در خطبه های پیش از نماز جمعه شهرقدس؛

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قدس به مناسبت آغاز هفته ناجا سخنران پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی این هفته شهرستان قدس بود.