سردار مقیمی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
نشریات علمی در کاهش جرایم موثر می باشند ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نشریات علمی در کاهش جرایم موثر می باشند

رئیس پلیس آگاهی ناجا دانشجویان می توانند در کاهش جرایم در بخش نشریات علمی فعالیت های شایسته ای انجام دهند.