زیباسازی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه خدمات شهری قدس، تشریح شد ۱۷ مهر ۱۳۹۷

مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه خدمات شهری قدس، تشریح شد

کاظمی گفت: طی ۶ ماه گذشته سال ۹۷، عملکرد پیوسته خدمات شهری در جهت توسعه و گسترش خدمات رسانی به شهروندان در همه بخش ها بوده است.

باید مفاهیم دینی ملی و فرهنگی در زیبا سازی شهر قدس ترویج شود ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

باید مفاهیم دینی ملی و فرهنگی در زیبا سازی شهر قدس ترویج شود

رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر قدس گفت: باید مفاهیم دینی ملی و فرهنگی در زیبا سازی شهر قدس ترویج شود.