زبان فارسی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
گسترش زبان فارسی در میان دانش آموزان و دانشجویان ارمنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

گسترش زبان فارسی در میان دانش آموزان و دانشجویان ارمنی

جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ارمنی مدارس و دانشگاههای ارمنستان میزبان سید کاظم سجادی سفیر کشورمان در ایروان بودند.

جایگاه زبان فارسی میان سایر زبان های دنیا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

جایگاه زبان فارسی میان سایر زبان های دنیا

دبیر بازنشسته ادبیات فارسی گفت: شیرینی زبان فارسی و محتوای غنی آن موجب شده که دانشجویان بسیاری از سراسر دنیا به آن روی آورند و زبان فارسی را آموزش ببینند.

نشست شورای راهبردی آموزش زبان فارسی در آلمان و اتریش برگزار شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نشست شورای راهبردی آموزش زبان فارسی در آلمان و اتریش برگزار شد

نشست شورای راهبردی آموزش زبان فارسی در آلمان و اتریش با حضور جمعی از رایزنان فرهنگی سابق و کارشناسان میز آلمان و اتریش در وزارت امور خارجه توسط بنیاد سعدی برگزار شد.