زبان انگلیسی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
زمان آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت تغییر کرد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

زمان آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت تغییر کرد

زمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت تغییر کرد.

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته برگزار می‌شود ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته برگزار می‌شود

صد و بیست و پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، پنجشنبه ۲۶ بهمن در ۱۴ شهر برگزار می شود.