روز جهانی کودک بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
فعالیت های بخش کودک کتابخانه عمومی تشریح شد ۱۷ مهر ۱۳۹۷

فعالیت های بخش کودک کتابخانه عمومی تشریح شد

اطهری گفت: کتابخانه های عمومی شهرستان قدس در طول سال برنامه های متنوعی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ایجاد شادی و نشاط میان کودکان برگزار می کند.