رمان پرتقال خونی بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
نقد کتاب «پرتقال خونی» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس+تصویر ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نقد کتاب «پرتقال خونی» در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس+تصویر

مراسم نقد و بررسی کتاب رمان «پرتقال خونی» به نویسندگی پروانه سروانی و نقد احسان عباسلو در کتابخانه عمومی مرکزی شهرستان قدس برگزار شد.

نشست نقد کتاب«پرتقال خونی» در کتابخانه عمومی مرکزی شهرستان قدس برگزار شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نشست نقد کتاب«پرتقال خونی» در کتابخانه عمومی مرکزی شهرستان قدس برگزار شد

مراسم نقد و بررسی کتاب رمان «پرتقال خونی» به نویسندگی پروانه سروانی و نقد احسان عباسلو در کتابخانه عمومی مرکزی شهرستان قدس برگزار شد.