دیدار با مسئولین بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
پیگیر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشید ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

پیگیر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشید

استاندار تهران: پتانسیل های بالایی در شهرستان قدس وجود دارد که رسیدگی به آنها علاوه بر فرهنگ سازی، در اقتصاد منطقه نیز تأثیر گذار است.