برچسب: دلال

گزارشی از بازار ناصر خسرو و داروهای تاریخ گذشته

ناصر خسرو خیابانی ست که هر کسی داستانی از آن روایت می‌کند اما بعد از تمامی راهکارها جهت جمع آوری دلالان دارو از آن، گسترش فروش دارو در آن بیشتر به چشم می‌خورد و این روزها پاتوق دانشجویان جوانی است که در پی روان گردان‌ها و مواد مخدر هستند.