درمانگاه امام علی(ع) بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
بازدید اعضای شورای اسلامی از درمانگاه خیریه همودیالیز امام علی(ع) شهرقدس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید اعضای شورای اسلامی از درمانگاه خیریه همودیالیز امام علی(ع) شهرقدس

اعضای شورای اسلامی از درمانگاه خیریه همودیالیز امام علی(ع) شهرقدس بازدید کردند و حمایت خود را از بیماران خاص اعلام نمودند.