برچسب: دانشگاه آزاد شهرقدس

پیشنهاد تغییر اسم یک بوستان به مسئولان شهر قدس؛

دانشگاه آزاد شهرقدس در ورودی شهر قدس وجود دارد که در کنار آن تابلویی را مشاهده می‌کنیم که بر روی آن نوشته بوستان زیتون که پیشنهاد می‌دهیم مسئولان شهری نام این بوستان را به پارکینگ تغییر دهند.