برچسب: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد

در یازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب سه رتبه برتر در حوزه فناوری نانو شد.