برچسب: خیرین

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس:

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس گفت: هزینه اعتکاف توسط معتکفین در شهر قدس تأمین شده و به جهت هرچه بهتر برگزار شدن این موضوع هیچ هزینه‌ای از ارگان‌های این شهرستان برای تأمین تغذیه و دیگر موارد اعتکاف گرفته نخواهد شد.