برچسب: خیرین

کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرقدس؛

کمک به نیازمندان و دستگیری مستمندان از ارزشمندترین خصلت هایی است که در فطرت انسان نهاده شده و ماه مبارک رمضان فرصتی برای رشد معنوی و انجام کار خیر را فراهم می کند.

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس:

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس گفت: هزینه اعتکاف توسط معتکفین در شهر قدس تأمین شده و به جهت هرچه بهتر برگزار شدن این موضوع هیچ هزینه‌ای از ارگان‌های این شهرستان برای تأمین تغذیه و دیگر موارد اعتکاف گرفته نخواهد شد.