برچسب: حمله موشکی

واکنش سخنگوی وزیر امور خارجه کشورمان به حمله موشکی عربستان به سفارت ایران در یمن:

سخنگوی وزیر امور خارجه کشور گفت: این اقدام آگاهانه و عامدانه دولت عربستان نقض تمامی کنوانسیون ها و قواعد حقوقی بین المللی بوده و مسئولیت این اقدام بعهده دولت عربستان است وجمهوری اسلامی ایران حق خود برای پی گیری این موضوع را محفوظ می دارد.