برچسب: تردد

قدس خبر گزارش میدهد؛

بعد از آلودگی هوا ،آلودگی صوتی یکی از عمده مشکلات شهری است که گاهی حتی تحمل آن برایمان سخت می شود و تردد ماشین های سنگین آن هم دنده عقب در خیابان کم عرض ۸ متری شورا (شهیدان حمیدی) این بار منجر به تصادف شد.