ترامپ برزیل بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
لحظه حمله با چاقو به «ترامپ برزیل» ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

لحظه حمله با چاقو به «ترامپ برزیل»

لحظه حمله با چاقو به نامزد ریاست جمهوری برزیل معروف به «ترامپ برزیل» را ببینید.