برچسب: بنزین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

وی با مخالفت از طرح افزایش قیمت بنزین در کشور اظهارداشت: با افزایش قیمت بنزین بر اساس تجربه ای که در طول این چند ساله بدست آمده است مصرف سوخت در کشور نه تنها کنترل نمی شود بلکه شاهد این بوده ایم که افزایش مصرف نیز داشته ایم؛ تنها راه کنترل مصرف سوخت سهمیه بندی بنزین است .

گزارشی از بازی درآوردن زنگنه و مدیرانش برای افتتاح کامل پالایشگاه خلیج فارس ؟

بسیاری از کارشناسان، امید چندانی به تحقق وعده وزارت نفت مبنی بر راه اندازی کامل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال ندارند/ گفتنی است خسارت روزانه عدم راه اندازی ۳۰ میلیون یورو برآورد شده است

وزارت نفت و اتحادیه جایگاهداران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت کتبی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند؛ باید دید پس از پایان بررسی های قانون بودجه در مجلس و تصویب نهایی آن، چه تصمیمی برای نرخ بنزین در سال ۹۵ اتخاذ می شود.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور؛

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت بنزین تک نرخی شده و کارت سوخت معنایی ندارد، گفت: آمار مصرف سوخت نیز قبل از اجرای این طرح وجود داشته و نمی توان از طریق جایگاه های سوخت اقدام به قاچاق کرد.